Vergunningen

De vereniging is aangesloten bij Sportvisserij Nederland en Hengelsport Federatie Midden Nederland. Daarmee draagt een lid van de vereniging niet alleen bij aan de regionale en landelijke organisatie, maar kan een lid tevens de beschikking over de VISpas met de bijbehorende Lijsten van Viswater krijgen.

Landelijke Lijst van VISwateren

Een boekje met wateren die zijn opengesteld voor houders van een VISpas. In deze regio zijn dat o.a. de Oude IJssel en de Nevelhorst.

Federatieve Lijst van Viswateren

Een boekje met wateren die zijn opengesteld voor de leden van de verenigingen die zijn aangesloten bij Federatie Midden Nederland. In deze regio o.a. Rhederlaag.

Lokale Lijst van Viswateren

Een lijst met wateren die alleen zijn opengesteld voor leden van de vereniging. Hierop staan onder meer de wateren Skippymeer, Gat van de Mus en de Boskuul.

 

Buiten de uitgifte dagen kan de vispas en / of lokale vergunning alleen via overmaking op bankrekening van HSV Ons Eiland Rijnwaarden besteld worden. De vispas kan eventueel ook nog online besteld worden. Houdt u wel rekening met € 5,- administratie (voor nieuwe leden) en verzend kosten (vanuit buitenland € 7,50)

Overmaken kan op rekening 3754.09.793 t.n.v.:

HSV Ons Eiland Rijnwaarden

BIC code RABONL2U

Iban nr. NL89RABO0375409793